Revista Română de Executare Silită şi Editura Universul Juridic în parteneriat cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Baroul București, organizează cea de-a VII-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Executare silită intitulată: "Executarea silită şi darea în plată".

Conferință acreditată INPPA
Nota*: Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților.
Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare INPPA

Conferinţa se va desfăşura conform următorului program:

ZIUA I - Vineri, 7 octombrie 2016. EXECUTAREA SILITĂ.

08.30 - 08.50 - Înregistrarea participanţilor
08.50 - 09.15 - Deschiderea conferinţei

  • Gheorghe Florea - Președinte UNBR
  • Marius Iacob Morari - Preşedintele UNEJ
  • Bogdan Mihai Cojocaru - Preşedintele CEJ Bucureşti
  • Eugen Hurubă - Directorul Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti
  • Ion Dragne  - Decanul Baroului Bucureşti

09.15 - 12.00 - PANEL I - moderator prof. univ. dr, jud. Evelina Oprina
09.15 - 10.00 
- av. drd. Octavian Popescu - Aspecte practice privind punerea în executare  a popririi asigurătorii în procesul penal potrivit art. 254 CPP
10.00 - 10.45 - lect. univ. dr., jud. Mirela Stancu - Continuarea popririi. În ce condiţii şi până când? 
10.45 - 11.30 - lect. univ. dr., av. Claudiu Constantin Dinu - Aspecte practice privind predarea silită a bunurilor mobile
11.30 - 12.00 - 
 lect. univ. dr., jud. Evelina Oprina - Răspunsuri la întrebările participanţilor

12.00 - 12.15 - Pauză de cafea
12.15 - 12.45 - Lansare de carte - "Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii practice. Vol. I", coordonatori Evelina Oprina şi Vasile Bozeşan
12.45 - 13.00 - Festivitate de premiere a celui mai bun articol publicat în Revista Română de Executare Silită în anul 2015
13.00 - 14.30 - PANEL II - moderator prof. univ. dr., jud. Evelina Oprina
13.00 - 13.45 - prof. univ. dr., av. Traian Briciu - Particularități în executarea măsurilor asiguratorii în materie civilă
13.45 - 14.30 - lect. univ. dr., jud. Liviu Zidaru - Suspendarea, inclusiv provizorie a executării silite - aspecte procedurale
14.30 - 15.30 - Pauză de prânz
15.30 - 17.45 - PANEL III - moderator prof. univ. dr. av. Traian Briciu
15.30 - 16.15 - prof. univ. dr., av. Gabriela Răducan - Examen teoretic şi practic în materia titlurilor executorii europene
16.15 - 17.00 - conf. univ. dr., executor jud. Eugen Hurubă - Publicitatea executării silite imobiliare
17.00 - 17.45 - conf. univ. dr., jud. Andreea Tabacu - Posibilitatea practicianului în insolvenţă şi a judecătorului sindic de a cenzura onorariul executorului judecătoresc
17.45 - 18.00 - Închiderea primei zile a conferinţei

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996; Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Bazându-ne pe experienţa ediţiilor precedente, oferim participanţilor posibilitatea de a adresa întrebări în prealabil. Întrebările cele mai interesante vor fi selectate de lectorii prezenţi, care vor oferi răspuns acestora în cadrul conferinţei. Data-limită până la care puteţi trimite întrebările dumneavoastră este 30 septembrie, la adresa de e-mail andra.rosianu@wolterskluwer.com,

ÎNSCRIERI: Preţul înscrierii este de 400 de lei. Reducerea pentru studenţi, masteranzi sau doctoranzi, precum şi pentru stagiarii profesiilor juridice este de 100 lei.

 

 

 

 

 

 

Cuprinde:

- Mapa evenimentului şi diploma de participare;
- Un exemplar al lucrării "Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii practice. Vol. I", coordonatori Evelina Oprina şi Vasile Bozeşan";

- Un exemplar al lucrării "Legea nr. 77/2016 privind darea în plată. Comentarii pe articole", coordonator Vasile Bozeşan, autori Vasile Bozeşan, Bogdan Dumitrache, Nicolae-Horia Ţiţ;

- Pauzele de cafea şi pauza de masă;

Pentru a beneficia de aceste reduceri, participantul va transmite pe adresa de e-mail andra.rosianu@wolterskluwer.com, şi o dovadă care atestă calitatea acestuia.

Alte reduceri*:
- Pentru 2 participanţi din cadrul aceleiaşi firme se oferă o reducere de 10% din preţul pachetului ales.
- Pentru 3 sau mai mulţi participanţi din cadrul aceleiaşi firme se oferă o reducere de 15% din preţul pachetului ales.
*Reducerile nu se cumulează.

Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferinţă, pot solicita returnarea banilor până cel târziu vineri, 23 septembrie 2016. Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulţumim pentru înţelegere.

ZIUA a II-a - Sâmbătă, 8 octombrie 2016. LEGEA PRIVIND DAREA ÎN PLATĂ.

08.45 - 09.15 - Înregistrarea participanţilor

09.15 - 09.30 - Lansare de carte: "Legea nr. 77/2016 privind darea în plată. Comentarii pe articole", coordonator Vasile Bozeşan, autori Vasile Bozeşan, Bogdan Dumitrache, Nicolae-Horia Ţiţ

09.30 - 11.00 - PANEL I - moderator prof. univ. dr., jud. Evelina Oprina

09.30 - 10.15 - prof. univ. dr., av. Răzvan Dincă - Legea nr. 77/2016 chiar priveşte darea în plată?

10.15 - 11.00 - jud., drd. Vasile Bozeşan - Interferenţe între darea în plată şi executarea silită

11.00 - 11.15 - Pauză de cafea

11.15 - 14.15 - PANEL II - moderator jud., drd. Vasile Bozeşan

11.15 - 12.00 - prof. univ. dr., av. Gheorghe Piperea - Excepţiile de neconstituţionalitate vizând legea dării în plată

12.00 - 12.45 - lect. univ. dr. Nicolae-Horia Ţiţ - Contestaţia creditorului

12.45 - 13.30 - prof. univ. dr. Radu Rizoiu - Viața este complexă și are multe aspecte: Despre situații complexe (ne)avute în vedere de Legea dării în plată

13.30 - 14.15 - executor jud. Bogdan Dumitrache - în curs de confirmare

14.15 - Închiderea conferinţei

Pret înscriere 900 lei - Cuprinde participarea în cadrul Conferinței +  Noul Cod de procedură civilă – comentat și adnotat (vol. I – art. 1-526 și vol. II – art. 527-1.134), sub coordonarea dlui prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, președintele Comisiei de elaborare a proiectului Legii nr. 134/2010, și a dlui prof. univ. dr. Marian Nicolae, membru al aceleiași comisii, este o lucrare completă, practică și explicativă care asigură „cheia” interpretării, cunoașterii și aplicării corecte, unitare și juste a noii reglementări procesuale civile, reglementare care constituie totodată dreptul comun (ius commune) pentru orice alte materii procesuale, cum sunt procedura contenciosului constituțional, a contenciosului administrativ general, a contenciosului fiscal ori a contenciosului penal și contravențional, după caz.

VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru alte detalii:

Andra Rosianu
031.22.44.149

andra.rosianu@wolterskluwer.com

Când?
7-8 octombrie 2016, de la ora 8:30

Unde?
Aula Magna a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti
Fix the following errors:
Hide