Tot ce trebuie știut despre

EXCEPȚIILE PROCESUALE

ÎN DREPTUL PRIVAT

În dreptul procesual, excepțiile au fost și rămân o provocare pentru orice jurist, indiferent de calitatea pe care o are (avocat, magistrat, consilier juridic, executor judecătoresc sau notar), în condițiile în care noua legislație aduce modificări importante, iar practica judecătorească grefată pe aceasta nu s-a sedimentat încă.


Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod sintetic și aplicat, a instituției excepțiilor procesuale, prin comparare și cu excepțiile substanțiale (de drept material; apărări de fond), sub toate aspectele sale. Un loc aparte este dedicat ordinii excepțiilor procesuale și corelațiilor dintre anumite excepții procesuale și alte instituții ale NCPC, precum și distincțiilor dintre modalitatea de rezolvare a excepțiilor procesuale în funcție de starea/etapa procesului în momentul invocării lor (judecată în primă instanță, căi de atac, contestația la executare). În mod particular, ne propunem să tratăm și inadmisibilitățile, distingând între cele de drept material și cele de drept procesual.

Despre eveniment
Condiții de participare

Early Booking
(pană la 23 martie): 350 LEI + TVA

Late Booking
(din 24  martie): 450 LEI + TVA

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris cu minim 3 zile înainte de desfăşurarea evenimentului la adresa la andra.rosianu@wolterskluwer.com, suma achitată nu se va restitui, însă poate fi folosită pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer România.

În preț sunt incluse următoarele:
- diplomă de participare;
- pauză de cafea;
- voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din atelierele practice
  viitoare Wolters Kluwer*;
- voucher iDrept Expert (acces 30 zile),
- voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției juridice LexForce.

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la care îl primiți.

Este profesor universitar doctor (Drept procesual civil) la Facultatea de Drept - Universitatea Titu Maiorescu din București, avocat în Baroul București din anul 1996 (co-fondator al societății de avocatură RĂDUCAN LICARI GIAMBAȘU ȘI ASOCIAȚII), formator la Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților, expert-formator în proiectele de formare continuă a magistraților organizate de Consiliul Superior al Magistraturii - Institutul Național al Magistraturii, autor a numerose publicații de drept, key-note speaker – moderator la seminarii şi conferinţe naţionale și internaționale.


A absolvit Facultatea de Drept a Universității București în iunie 1996, a obținut un master în Dreptul afacerilor în anul 2004, în anii 2003-2005 a urmat cursurile Academiei de Drept European de la Trier, Germania (Drept penal internaţional şi al Consiliului de Apărare Provizoriu al Curţii Penale Internaţionale de la HAGA) și cursurile Institutului Diplomatic Român (Drept diplomatic și consular). A obținut titlul de doctor în drept - ”Magna cum laudae”, coordonator: Prof. univ. dr. Gabriel Boroi (”Nulitatea actului juridic civil în dreptul intern și în dreptul comparat european”).


Dintre cele mai relevante cărți publicate, amintim: Drept procesual civil,  Ed. ALL-BECK-2005, Nulitatea actului juridic civil şi în dreptul comparat european, Ed. Hamangiu, 2009; Dreptul executarii silite. Titlul executoriu european, Ed. Hamangiu, 2009 și 2010; Regulamentul CE n. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Comentat şi adnotat; în co-autorat cu Carolina Maria Niţă, Ed. Hamangiu, 2009 și 2011; Drept procesual civil român şi comunitar european, Ed. Hamangiu, 2009; Drept civil. Obligatiile.Curs universitar. Aplicatii; în co-autorat cu Gabriel Boroi, Ed. Hamangiu, 2009, Fișe de procedură civilă pentru admiterea în magistratură și avocatură, în co-autorat cu Mădălina Dinu  (curs universitar)Ed. Hamangiu, 2014, 2015, 2016 (4 ediții); co-autor la : ”Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă”, Ed. Hamangiu 2012,  la ”Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole” Coord. Gabriel Boroi, Ed. Hamangiu 2013 și la „Executarea silită – dificultăți și soluții practice. Volumul 1”, Ed. Universul Juridic 2016.

Gabriela Răducan

14:00 – 14:15
Introducere în tematica seminarului, prezentarea participanților

14:15 – 15.00
Excepția - formă de manifestare a acțiunii civile și mijloc de apărare. Apărările de fond. Deosebiri între excepțiile procesuale și excepțiile substanțiale (apărări de fond). Aplicații grefate pe excepția de nulitate a actului juridic civil și excepția de uzucapiune. Corelația cu autoritatea de lucru judecat.

15:00 – 15:45
Regimul juridic general al excepțiilor procesuale. Principalele excepții procesuale de fond și de procedură.
examen (teoretic și practic) corelat al caracterelor și efectelor produse;
- elemente de noutate introduse prin Noul Cod de procedură civilă;
- inadmisibilităţile.

 15:45 – 16:00
Pauză de cafea

16:00 – 17:00
Invocarea și soluţionarea excepţiilor procesuale. Ordinea soluționării excepțiilor.
- procedura de invocare a excepţiilor procesuale în fața primei instanțe, în căile de atac și în contestația la executare silită;
- procedura de soluţionare a excepţiilor procesuale în fața primei instanțe, în căile de atac și în contestația la executare silită;
ordinea soluționării excepțiilor.

 17:15 – 17:00
Soluții posibile privind rezolvarea excepțiilor procesuale și regimul actelor de procedură ce se pronunță. Autoritatea de lucru judecat în NCPC și corelații cu alte instituții de drept procesual.
- soluții de admitere/respingere a excepțiilor procesuale și regimul juridic distinct al actelor de procedură, în funcție de faza și etapa procesuală în care a survenit incidentul procedural;
- corelația dintre autoritatea de lucru judecat a considerentelor și atacarea doar a considerentelor hotărârii; corelația dintre autoritatea de lucru judecat și principiul non reformatio in pejus.

 17:45 – 18:00
Concluzii; închiderea seminarului.

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Vreau să particip !

Completați datele de mai jos pentru înscriere!

PARTICIPAȚI ȘI DUMNEAVOASTRĂ!

Distincții față de excepțiile substanțiale (apărări de fond)

Seminarul nostru vă propune posibile soluții, mai ales că abordarea problemelor 
se va face dintr-o perspectivă cu caracter practic accentuat.

Când și unde?

28 aprilie 2017, orele 14:00 – 18:00

Sala de cursuri Wolters Kluwer România, 
Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, 
Clădirea Green Gate, etaj 6, sector 5, București

Pentru mai multe informații
vă stăm la dispoziție!
Andra Roșianu
031.22.44.149
andra.rosianu@wolterskluwer.com

SEMINAR 28 APRILIE 2017

Agenda evenimentului

Lector
Fix the following errors:
Hide