PARTICIPAȚI ȘI DUMNEAVOASTRĂ!

MĂ INTERESEAZĂ!

Conferința de față, prin intervențiile participanților, încearcă să se înscrie în ansamblul eforturilor pentru o justă interpretare a Noului Cod civil, pentru așezarea acestuia pe făgașul corect. Identificarea problemelor pe care le ridică diferitele texte ce compun actualul Cod civil al României sau pe care ar putea să le ridice este aspectul cel mai important.

Nici ideea în sine a adoptării unui Nou Cod civil, nici proiectul Noului Cod civil, ca atare, nu au fost ferite de critici și chiar de contestări (în bună măsură întemeiate). Totuși, codul a fost adoptat și a intrat în vigoare. Este o realitate. Orice lege este imperfectă , într-o măsură mai mică sau mai mare. Așa încât, este mult mai importantă preocuparea pentru o interpretare ingenioasă a unui text de lege, o interpretare făcută în spiritul reglementării, care de multe ori poate suplini cu succes lacunele acesteia, decât așteptarea (de multe ori în van) din partea legiuitorului a unei reglementări care să se apropie cât mai mult de o iluzorie perfecțiune. Sigur că interpretul poate ajunge uneori la concluzia că numai intervenția legiuitorului poate clarifica cu adevărat o problemă, și atunci are datoria să o spună răspicat. Dar mecanismul juridic trebuie să funcționeze în continuare, neputându-se opri pentru a aștepta intervenția puterii legislative, intervenție ce se produce de multe ori cu întârziere.

La mai bine de cinci ani de la momentul intrării în vigoare a Noului Cod civil, Conferința își propune două obiective:

1. Oferirea unor soluții creative, argumentate și valide din punct de vedere practic, astfel cum sunt ele gândite de specialiști renumiți ai dreptului civil.

2. Crearea unui cadru de dezbatere care să conducă la formarea unei doctrine mature, situate la un nivel științific satisfăcător, doctrină care, alături de practica judecătorească să fie capabilă să suplinească lacunele legii.

Pentru mai multe informații
vă stăm la dispoziție!


Alice Catrina

031.22.44.151
alice.catrina@wolterskluwer.com

©Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996; 
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

CÂND: Joi, 23 martie 2017, orele 9.30 - 17.30

UNDE: Hotel Capital Plaza, București, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54

PREȚ PARTICIPARE:

  • Early Booking / 20% reducere (până la 26 februarie 2017): 400 LEI + TVA 
  • Late Booking (din 27 februarie 2017): 500 LEI + TVA

În preț sunt incluse următoarele:

  • pauza de cafea, finger food,
  • voucher în valoare de 100 lei pentru înscrierea la unul din seminariile viitoare WKRO,
  • voucher pentru Acces iDrept Expert timp de 30 de zile,
  • voucher în valoare de 450 lei (reducere) pentru achiziție LexForce.

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris cu minim 3 zile înainte de desfăşurarea evenimentului la adresa  alice.catrina@wolterskluwer.com, suma achitată nu se va restitui, însă poate fi folosită pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer România. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

Notă: Voucher-ul de 100 de Lei, oferit pentru evenimentele viitoare, poate fi folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de căte Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat; se poate utiliza doar 1 voucher de participant, reducerea se face din prețul întreg, iar reducerile nu se cumulează.

Conferinţa se va desfăşura pe baza urmatoarei structuri:

1. Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc și formator la INM
Temă: Oferta reală urmată de consemnaţiune

2. Adriana Almasan, conf. univ. dr. Universitatea din Bucureşti
Temă: Răspunderea în etapa negocierii contractelor

3. Marius Şcheaua, avocat
Temă: Răspunderea civilă extracontractuală a persoanei juridice 

4. Sebastian Bodu, lector univ. dr. Universitatea Romano-Americană,
Temă: (Ne)specializarea capacităţii de folosinţă a persoanei juridice cu scop lucrativ 

5. Doru Trăilă şi Mircea Dub, avocat
Temă: Soţul supravieţuitor şi cotitatea disponibilă specială 

6. Bazil Oglindă, conferenţiar univ. dr.
Temă: Aplicații ale principiului cooperării (solidarismului) contractuale (contractual) în Codul civil și în jurisprudența arbitrală

AGENDA EVENIMENTULUI

TEMATICA ȘI SPEAKERII CONFERINȚEI

BENEFICIILE PARTICIPANȚILOR

Afli care sunt problemele controversate pe care le ridică actuala reglementare a unor instituții importante de drept civil

Cunoști opinia specialiștilor, soluțiile pe care aceștia le propun și argumentația juridică care le fundamentează

Beneficiezi de o dezbatere interesantă, de un înalt nivel științific, care aduce laolaltă specialiști de marcă ai dreptului civil român

Dobândești siguranță în aplicarea reglementărilor civile și eviți riscurile generate de lacunele legislative

Conferința este inclusă în programul de pregătire şi perfecționare continuă a avocaților. Avocații care participă la lucrările conferinței primesc 10 ore de pregătire profesională

Fix the following errors:
Hide